Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

turistunderhållare

Description

Code

2659.4

Description

Turistunderhållare planerar och anordnar underhållningsaktiviteter för gäster på hotell- eller restauranganläggningar. De förbereder och samordnar aktiviteter för att underhålla kunder.

Alternativ beteckning

underhållningschef inom hotell- och restaurangbranschen

turistunderhållerska

underhållningsansvarig på semestercamping

underhållningsansvarig på kryssningsfartyg

underhållningsansvarig

underhållare av turister

underhållningsansvarig på resort

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: