Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

farmaceut, specialist

Description

Code

2262.1.2

Description

Farmaceuter (specialister) tillhandahåller specialisttjänster till företag inom läkemedelsindustrin och till sjukhusapotek.  Deras roll varierar på olika håll i Europa beroende på nationella bestämmelser och utbildning.
 

Alternativ beteckning

apotekare, specialist

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser