Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stödperson, brottsoffer

Description

Code

2635.3.25

Description

Stödpersoner (brottsoffer) tillhandahåller hjälp och rådgivning till personer som har utsatts för eller bevittnat brott såsom sexuella övergrepp, våld i hemmet eller antisocialt beteende. De utarbetar lösningar efter personernas olika behov och känslor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser