Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

stödperson, brottsoffer

Description

Code

2635.3.25

Description

Stödpersoner (brottsoffer) tillhandahåller hjälp och rådgivning till personer som har utsatts för eller bevittnat brott såsom sexuella övergrepp, våld i hemmet eller antisocialt beteende. De utarbetar lösningar efter personernas olika behov och känslor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser