Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lektor, socialt arbete

Description

Code

2310.1.37

Description

Lektorer i socialt arbete är specialister som har en dubbel roll, å ena sidan som praktiker inom den akademiska disciplin som tillhandahåller individer eller grupper sociala tjänster såsom rådgivning, terapi eller intressebevakning och å andra sidan som medlemmar i den akademiska världen där de tillhandahåller yrkesutbildning, bedriver forskning och kunskapsutveckling samt bidrar till lösningar på komplexa sociala problem och innovativa metoder för att bekämpa dessa problem. De lär ut kunskaper, färdigheter och värderingar för socialt arbete för att förbereda studenterna för kulturellt kompetent socialt arbete med olika befolkningsgrupper och samhällen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser