Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

husmontör

Description

Code

7119.3

Description

Husmontörer monterar ihop träelement för byggnader. Elementen eller modulerna kan bestå av väggar med inbyggda fönster och dörrar eller utgöra hela rum. Husmontörer monterar ihop stödkonstruktionen, monterar isoler- och beläggningsmaterialen samt fogar ihop dem till användbara moduler.

Alternativ beteckning

byggnadsmontör

montör av förtillverkade byggnadselement

montör av prefabelement

prefabmontör

småhusmontör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser