Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, kött och köttprodukter

Description

Code

5223.7.23

Description

Specialiserade säljare (kött och köttprodukter) styckar och säljer kött i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

köttmästare

butiksäljare, kött och köttprodukter

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: