Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

advokat

Description

Code

2611.1

Description

Advokater tillhandahåller juridisk rådgivning till kunder och agerar på deras vägnar i rättsliga förfaranden och i enlighet med lagstiftningen. De förbereder, tolkar och studerar fall för att företräda sina klienter i olika sammanhang, till exempel inför domstolar och styrelser. De skapar argument för sina klienters räkning vid rättegångar i olika sammanhang i syfte att hitta ett rättsmedel.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser