Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gasinstallatör

Description

Code

7126.3

Description

Gasinstallatörer installerar och utför underhåll på apparater och system för gasförsörjning i anläggningar eller byggnader. De installerar utrustningen i enlighet med föreskrifter, åtgärdar fel samt undersöker läckagen och andra problem. De testar utrustningen och ger råd om användning och skötsel av gasdrivna apparater och system.

Alternativ beteckning

installationsledare

gastekniker

gasmontör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: