Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, offentlig förvaltning, jordbruk

Description

Code

2422.12.1

Description

Handläggare, (offentlig förvaltning, jordbruk) analyserar och identifierar jordbrukspolitiska problem och utarbetar planer för förbättring och genomförande av ny policy. De skriver rapporter och presentationer för att kommunicera och få stöd för policyer från offentliga tjänstemän och allmänheten. De kommunicerar även med yrkesverksamma inom jordbruket i forsknings- och informationsändamål och utför administrativa uppgifter.

Alternativ beteckning

utredare, offentlig förvaltning, jordbruk

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: