Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinärassistent

Description

Code

3240.2

Description

Veterinärassistenter bistår veterinären tekniskt och administrativt i enlighet med nationell lagstiftning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser