Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

försäkringsassistent

Description

Code

4312.4

Description

Försäkringsassistenter utför allmänt administrativt arbete och kontorsarbete på försäkringsbolag, andra serviceinstitut, hos egenföretagare inom försäkring, försäkringsmäklare eller statliga institutioner. De erbjuder hjälp och tillhandahåller information om försäkringar till kunder och hanterar formaliteter avseende försäkringsavtal.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: