Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

socionom, brottsförebyggande arbete

Description

Code

2635.3.8

Description

Socionomer (brottsförebyggande arbete) bekämpar kriminellt beteende och minskar risken för återfall i brottslighet genom att främja och upprätta program för förebyggande av brott i samhället. De bistår vid åtal och utredning av brottmål. De hjälper fångar att återanpassa sig till samhället efter frigivning. De stödjer och övervakar även de förövare som har dömts till samhällstjänst och ger stöd till offren och de personer som berörs av brottet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser