Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ansvarig för mjölkbearbetningsmaskin

Description

Code

8160.24

Description

Ansvariga för mjölkbearbetningsmaskiner förbereder och använder utrustning med kontinuerligt flöde eller fatutrustning för bearbetning av mjölk, ost, glass och andra mejeriprodukter enligt särskilda instruktioner, metoder och formler.

Alternativ beteckning

ansvar för mjölkbearbetningsmaskin

personal med ansvar för mjölkbearbetningsmaskin

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser