Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

försäljningsassistent

Description

Code

5223.4

Description

Försäljningsassistenter står för den direkta kontakten med kunderna. De ger allmänna råd till kunder.

Alternativ beteckning

affärsbiträde

försäljningsbiträde

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: