Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brandman, MIRG-styrka

Description

Code

5411.1.2

Description

Brandmän (MIRG-styrka) ansvarar för nödåtgärder vid utbrott av brand eller andra farliga situationer i marina miljöer. De rycker ut vid bränder och utsläpp av farliga ämnen på fartyg, dockor och andra marina anläggningar. De ser till att marina anläggningar uppfyller kraven enligt hälso- och säkerhetsföreskrifterna. De ordnar även sanering av områden och bedömer skadan.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: