Skip to main content

Show filters

Hide filters

forskningschef för IKT

Description

Code

1223.2.2.1

Description

Forskningschefer för IKT planerar, hanterar och övervakar forskningsaktiviteter och utvärderar framväxande trender inom informations- och kommunikationsteknik för att bedöma deras relevans. De utformar och övervakar även utbildning av personal i användning av ny teknik och rekommenderar sätt att tillämpa nya produkter och lösningar som kommer att maximera fördelarna för organisationen.

Scope note

Includes people performing managerial research activities. Excludes people performing development activities.

Alternativ beteckning

forskningsansvarig för IKT

forskningschefer för IKT

IKT-forskningsansvarig

IKT-forskningschef

IKT-forskningschefer

IT-forskningschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: