Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vatten- och avloppschef

Description

Code

1321.2.4

Description

Vatten- och avloppschefer samordnar och planerar rör- och avloppssystem samt övervakar anläggning och underhåll av avloppssystem. De övervakar avloppsreningsverk och andra avloppsreningsanläggningar och ser till att verksamheten överensstämmer med bestämmelserna.

Alternativ beteckning

chef, avloppsanläggning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser