Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pappersmakare

Description

Code

7317.1

Description

Pappersmakare framställer pappersmassa, silar den på nät och torkar den, antingen manuellt eller med hjälp av småskalig utrustning.

Alternativ beteckning

pappersrestauratör

tillverkare handgjort papper

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: