Skip to main content

Show filters

Hide filters

strängsprutningsmaskinist

Description

Code

8121.2

Description

Strängsprutningsmaskinister förbereder, övervakar och utför underhåll på maskiner som värmer upp eller smälter råmaterial och som drar eller trycker det uppvärmda materialet genom en formad skiva till en kontinuerlig profil med ett visst tvärsnitt, t.ex. rör och folier. De kan även rengöra och underhålla utrustningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser