Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fräsare, metall

Description

Code

7223.4.6

Description

Metallfräsare förbereder, programmerar och styr fräsmaskiner som skär av överflödigt material från metallarbetsstycken med hjälp av en datorstyrd roterande fräsenhet. De läser tekniska ritningar och verktygsinstruktioner för fräsmaskiner, utför regelbundet maskinunderhåll och gör justeringar på styrenheter, till exempelskärdjup eller rotationshastighet.

Alternativ beteckning

universalfräsare

planfräsare

kuggfräsare

gängfräsare

verktygsfräsare

CNC-fräsare

NC-fräsare, metall

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser