Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

logistikchef, intermodala transporter

Description

Code

1324.3.3

Description

Logistikchefer (intermodala transporter) hanterar och övervakar kommersiella och operativa aspekter av intermodala transporter för en organisation.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: