Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

civilingenjör, dränering

Description

Code

2142.1.3

Description

Civilingenjörer (dränering) projekterar och bygger dräneringssystem för avlopps- och dagvattensystem. De utvärderar alternativen för att utforma dräneringssystem som uppfyller kraven, samtidigt som man ser till att lagstiftningen, miljönormer och miljöpolicyer följs. De väljer det mest optimala dräneringssystemet för att förebygga översvämningar, kontrollera bevattning och avleda avloppsvatten från vattenkällor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: