Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-produktchef

Description

Code

1330.6

Description

IKT-produktchefer analyserar och definierar aktuell och målspecifik status för IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-lösningar. De uppskattar kostnadseffektiviteten, riskerna, möjligheterna, styrkorna och svagheterna i de produkter eller tjänster som tillhandahålls. De skapar strukturerade planer och upprättar tidsskalor och delmål för att se till att aktiviteter och resurser optimeras.

Alternativ beteckning

IKT-produktchefer

IT-produktchef

IT-produktchefer

IKT-produktansvarig

ansvarig för IKT-produkter

produktchefer för IKT

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: