Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pelarborrare

Description

Code

7223.6

Description

Pelarborrare förbereder styr borrpressar avsedda för att skära av överflödigt material eller utvidga ett hål i ett arbetsstycke med ett härdat roterande flerspetsat skärverktyg som för in borren axiellt i arbetsstycket.

Alternativ beteckning

pelarborrmaskinsoperatör

maskinoperatör, pelarborr

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: