Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

civilingenjör, transport

Description

Code

2142.1.9

Description

Civilingenjörer (transport) projekterar och fastställer tekniska specifikationer för anläggning och utveckling av vägar och transportinfrastruktur. De använder tekniska koncept och kunskaper för att utveckla hållbara och effektiva transportsätt från vägar till kanaler, järnvägar och flygplatser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: