Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollmätare, virke

Description

Code

7543.8.2

Description

Kontrollmätare (virke) granskar virke eller sågade plankor. De testar virke, söker avvikelser och klassificerar virket efter kvalitet och önskvärdhet av mönstret.

Alternativ beteckning

virkesmätare

virkesinspektör

virkessorterare

kvalitetsbedömare, virke

virkeskontrollant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser