Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

desktopoperatör

Description

Code

7321.1.6

Description

Desktopoperatörer ser till att den tryckta texten har korrekt layout och är visuellt attraktiv. Detta arbete gjordes ursprungligen manuellt och senare med hjälp av linotyp och fototyp. I dag görs det nästan alltid digitalt med hjälp av designprogramvara eller specialprogramvara.

Alternativ beteckning

maskinsättare

blysättare

handsättare

sättare

grafisk operatör, digital produktion

bildskärmssättare

grafiker

annonssättare

desktopoperatör

fotosättare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: