Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollant flygplanskonstruktion

Description

Code

7543.7.1

Description

Kontrollanter (flygplanskonstruktion) använder mät- och provningsutrustning för granskning och övervakning av delar av luftfartyg för att säkerställa överensstämmelse med tekniska specifikationer samt med säkerhetsstandarder och -föreskrifter. De undersöker enheter för att upptäcka funktionsfel eller skador samt kontrollera reparationsarbeten. De lämnar även en detaljerad inspektionsdokumentation och rekommenderar åtgärder där problem upptäcks.

Alternativ beteckning

teknisk granskare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: