Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mätningstekniker, fjärranalys

Description

Code

3111.13

Description

Mätningstekniker (fjärranalys) samlar in luftburna data. De använder utrustning för insamling av data och fastställande av geografiska platser för att bistå vid diverse insatser såsom bevarande av mark, stadsplanering och militära operationer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: