Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

processövervakare, kemisk anläggning

Description

Code

3133.1.3

Description

Processövervakare (kemisk anläggning) fjärrövervakar och fjärrgranskar produktionssystem under sitt arbetsskift och anmäler alla avvikelser och tillbud med hjälp av erforderliga system. De hanterar kontrollrumspaneler och säkrar produktionspersonalens och produktionsutrustningens säkerhet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: