Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, fastighetsöverlåtelser

Description

Code

3334.2.1

Description

Handläggare av fastighetsöverlåtelser hanterar och undersöker all dokumentation som behövs för fastighetsförsäljningar, inklusive avtal, avräkningar, hypotekslån, försäkringsavtal osv. De säkerställer efterlevnad av lagstadgade krav och granskar alla avgifter i samband med en fastighetsförsäljning.

Alternativ beteckning

handläggare, fastighetsförsäljning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: