Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

servicetekniker, kontorsmaskiner

Description

Code

7421.5

Description

Servicetekniker (kontorsmaskiner) tillhandahåller tjänster till företag i samband med installation, underhåll och reparation av ny eller befintlig utrustning såsom skrivare, skannrar och modem i kunders lokaler. De registrerar tillhandahållna tjänster och tar utrustning till reparationsverkstäder vid behov.

Alternativ beteckning

servicetekniker, data

kontorsmaskinsreparatör

datareparatör

datatekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: