Skip to main content

Show filters

Hide filters

hamnarbetare/stuveriarbetare

Description

Code

9333.6

Description

Stuveriarbetare sorterar, hanterar, lastar och lossar gods för vägtransport i enlighet med muntliga och skriftliga instruktioner samt nationella föreskrifter. De flyttar t.ex. gods, stora föremål eller stora pallar med gods till och från lagerutrymmen och på transportfordon.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser