Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, träindustri

Description

Code

1219.5.5

Description

Chefer (träindustri) utför planerings-, affärs- och rådgivningsuppgifter inom träfabriksverksamhet och virkeshandel. De sköter även inköp, försäljning, kundservice och saluföring av trä och träprodukter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser