Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

valutakassör

Description

Code

4312.3

Description

Valutakassörer hanterar kontanttransaktioner från kunder i nationell och utländsk valuta. De ger information om villkor och växelkurser för köp och försäljning av utländska valutor, inlåning av pengar, redovisning av alla valutatransaktioner och kontroll av giltighet av likvida medel.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: