Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fastighetsförmedlare

Description

Code

3334.2

Description

Fastighetsförmedlare säkerställer transaktioner för förvärv av mark eller egendom. De samarbetar med berörda parter om finansiella aspekter och risker som uppstår vid förvärv av fast egendom. Fastighetsförmedlare säkerställer efterlevnad av lagstadgade krav vid köp av fast egendom samt sköter all nödvändig dokumentation och åtgärder för att genomföra transaktioner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: