Skip to main content

Show filters

Hide filters

träsnidare

Description

Code

7317.6

Description

Träsnidare formar trä manuellt med hjälp av utrustning såsom knivar, mejslar och huggmejslar. Träsnidare framställer träprodukter för användning som dekorationer, komponenter för sammansatta produkter, redskap eller leksaker.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: