Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

krosskötare, malmkross

Description

Code

8112.1

Description

Krosskötare (malmkross) hanterar och övervakar krossar och andra maskiner som krossar material och mineraler. De flyttar sten till krossar, matar in mineraler, övervakar krossningsprocessen och ser till att slutprodukterna uppfyller kraven.

Alternativ beteckning

krosskötare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: