Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tekniker, industriell organisation

Description

Code

3119.8

Description

Tekniker (industriell organisation) hjälper industriingenjörer att förbättra effektiviteten, säkerheten och produktiviteten på produktionsanläggningar. De genomför produktionsstudier, förbereder planer för maskiner och utrustning samt föreslår lösningar för att åtgärda kvalitetsproblem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: