Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kundtjänstchef

Description

Code

1349.21

Description

Kundtjänstchefer ansvarar för att övervaka och samordna tillhandahållandet av olika yrkesmässiga och tekniska tjänster till kunder. De säkerställer en smidig interaktion med kunderna och höga nivåer av kundnöjdhet efter tillhandahållandet av tjänsten. Yrket omfattar tillhandahållande av polis-, kriminalvårds-, biblioteks-, juridik- och brandbekämpningstjänster.

Alternativ beteckning

chef, servicecenter

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser