Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, träindustri

Description

Code

3122.4.16

Description

Arbetsledare (träindustri) övervakar processer inom bearbetning av avverkade träd till användbart timmer. De följer produktionsprocessen och fattar snabba beslut för att lösa problem. De säkerställer efterlevnad av produktionsmålen såsom produkternas kvantitet och kvalitet, punktlighet och kostnadseffektivitet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: