Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljöanalytiker vattenbruk

Description

Code

2133.2

Description

Miljöanalytiker (vattenbruk) bedömer, planerar och genomför program för att upptäcka, övervaka och kontrollera miljöfaktorer som kan påverka vattenlevande djurs och växters hälsa.

Alternativ beteckning

miljöexpert vattenbruk

vattenbruksforskare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: