Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

fiskberedare

Description

Code

7511.2

Description

Fiskberedare bereder fisk och skaldjur i enlighet med föreskrifter om hygien-, livsmedelssäkerhets- och handelsbestämmelser. De bearbetar fisk och arbetar även med detaljhandel.

Alternativ beteckning

fileterare

filéskärare

fiskfabriksarbetare

fiskmatberedare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser