Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

drifttekniker, geotermisk energi

Description

Code

3131.3.4

Description

Drifttekniker (geotermisk energi) hanterar och utför underhåll på utrustning, ofta ångdrivna turbiner, som producerar elenergi. De övervakar mätutrustningen för att säkra arbetets säkerhet och att produktionsbehoven uppfylls. De reagerar även på systemproblem och reparerar fel. De kan reglera generatorer för att styra elflödet till kraftledningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: