Skip to main content

Show filters

Hide filters

bokförare

Description

Code

3313.2

Description

Bokförare registrerar och sammanställer en organisations eller ett företags dagliga finansiella transaktioner som i regel omfattar försäljning, inköp, betalningar och kvitton. De säkerställer att alla finansiella transaktioner dokumenteras i lämplig (dag)bok och huvudbok och att de är balanserade. Bokförare förbereder registrerade böcker och liggare över finansiella transaktioner till en revisor för att sedan analysera balansräkningar och resultaträkningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: