Skip to main content

Show filters

Hide filters

trävarugrossist

Description

Code

3323.5

Description

Trävarugrossister bedömer kvalitet, kvantitet och marknadsvärde av timmer och träprodukter för handel. De organiserar försäljning av nytt timmer och köper in lagerreserver av timmer.

Alternativ beteckning

trävaruhandlare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: