Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare på mälteri

Description

Code

3122.4.9

Description

Arbetsledare på mälterier utövar tillsyn över maltproduktionsprocesserna på mälterier i deras helhet. De övervakar processerna för blötläggning, groning och torkning. De övervakar varje bearbetningsparameter i syfte att följa kundens specifikationer. De stödjer och leder anställda på mälterier och ser till att de arbetar på ett säkert och professionellt sätt.

Alternativ beteckning

driftsledare på mälteri

mälteriarbetsledare

arbetsledare på mälterier

chef på mälteri

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: