Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

byggnadssmed

Description

Code

7223.14

Description

Byggnadssmeder använder ytbehandlingsutrustning och -maskiner för att forma och ytbehandla dekorativa metallartiklar som ofta används vid byggnader såsom räcken, ståltrappor, öppna stålgolv, stängsel, grindar osv.

Alternativ beteckning

konstsmed

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser