Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manager

Description

Code

3339.7

Description

Manager företräder skådespelare, författare, journalister, filmregissörer, musiker, modeller, professionella idrottsmän, manusförfattare, författare och andra yrkesverksamma i underhållnings- och tv-branschen. Han eller hon gör reklam för sina kunder för att locka till sig potentiella uppdragsgivare. En manager förbereder offentliga framträdanden, provspelningar och föreställningar. Han eller hon sköter även avtalsförhandlingar.

Alternativ beteckning

artistagent

teateragent

fotografagent

musikagent

litterär agent

idrotts-/sportagent

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: