Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

IKT-miljöansvarig

Description

Code

2143.1.2

Description

IKT-miljöansvariga är förtrogna med den rättsliga ramen för miljövänlig IKT, förstår IKT-nätverkskonfigurationernas roll i ekonomin och användning av energiresurser samt utvärderar effekterna av CO2-avtrycket för varje IKT-resurs i organisationens nätverk. De planerar och leder tillämpning av miljöstrategier för IKT-nätverk och IKT-system genom att bedriva tillämpad forskning, utarbeta en organisationspolicy och upprätta strategier för att uppnå hållbarhetsmålen. De ser till att hela organisationen använder IKT-resurser på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Alternativ beteckning

chef för IKT-miljö

IKT-miljöansvariga

IKT-miljöchef

IT-miljöansvarig

miljöansvariga för IKT

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: